Så vet du att spelandet är ett problem

Spel om pengar på casino är något som är starkt sammankopplat med nöje, glitter och glamour. Men spelandet har även en baksida och det är när spelet slutar vara ett nöje och istället förvandlas till ett begär – du har fått ett beroende. Men hur vet man när spelandet börjar bli problematiskt? Det finns en del kriterier som du kan kontrollera emot.

spelmissbruk, casino, förlora man slotsIdag är casino och spel om pengar ofta sammankopplat med det goda livet, höga vinster och snygga personligheter. I alla fall när man ser casino på film och tv. I verkligheten kan det dock se annorlunda ut. Inte sällan går spelandet från att vara något positivt till att bli något negativt och på så vis kan drömcasinot istället bli en mardröm. Det är nämligen när ett beroende kommer in i bilden som spelet förändras. Turligt nog finns en hel del kriterier som man själv kan känna efter och tänka över för att se om man är beroende eller i alla fall i riskzonen för att bli det – och dessa har bland annat Upsala Nya Tidningar listat.

Fyra av tio påvisar ett beroende

I listan som Upsala Nya Tidningar sammanställt räcker det med att du uppfyller fyra av följande tio kriterier för att veta att du har ett problematiskt spelande. Du som anhörig till någon du misstänker lida av ett problematiskt spelande kan också checka av listan för att se hur personen du oroar dig för ligger till. Dessa är kriterierna:

  • Ständiga tankar på spel
  • Satsar stort för att kunna känna spänning i spelet
  • Lyckas inte, trots försök, att varken begränsa, kontrollera eller sluta spela
  • Känner rastlöshet eller irritation när du inte får spela
  • Du spelar för att fly från andra problem eller för att dämpa nedstämdhet.
  • Du försöker vinna tillbaka förlorade pengar.
  • Du ljuger för att gömma vidden av ditt spelande.
  • Du har låtit spelandet äventyra en viktig relation, anställning, utbildnings- eller karriärmöjlighet.
  • Du förlitar dig på att någon annan ska ordna fram pengar för att lösa ekonomiska krissituationer som uppstått på grund av ditt spel.

Upplever du att du eller någon i din närhet stämmer in på fyra av ovanstående påståenden om spelande är spelandet klassat som problematiskt och det är hög tid att skaffa hjälp.